ecrire/notifications

Deze map bevat de verschillende functies die door SPIP’s meldingen API in het ecrire/inc/inc/notifications.php bestand worden aangeroepen. De meldingen maken het (standaard) mogelijk om e-mails te versturen nadat bepaalde gebeurtenissen zich binnen SPIP hebben voorgedaan, zoals de komst van een nieuw bericht in een forum of het voorstel van een nieuw artikel voor publicatie.

In deze map worden ook bepaalde SPIP-skeletten opgeslagen die worden gebruikt om de e-mailberichten die in deze meldingen zijn opgenomen, op te bouwen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands