ecrire/base

Deze map bevat code met betrekking tot de database: de tabeldefinities, SQL abstractiefuncties en functies voor het maken en bijwerken van de SQL-tabellen.

Een compleet hoofdstuk is gewijd aan de databasefuncties: SQL access.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands