ecrire/inc

Deze map bevat de meeste PHP bibliotheken die zijn gemaakt voor gebruik met SPIP. Sommige van deze bibliotheken worden systematisch geladen voor elke SPIP-site. Dit is het geval voor ecrire/inc/inc/utils.php, dat de kern- en opstartfuncties bevat, en ook voor ecrire/inc/flock.php, dat zorgt voor bestandsvergrendeling en toegang.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands