Vergelijkingsfilters

Net als de criteria die gebruikt worden voor lussen, kunnen vergelijkingsfilters ook worden toegepast op bakens met de volgende "pipe" syntaxis:
[(#BAKEN|operator{waarde})]
De lijst van toepasselijke operatoren omvat: -* == (bevestigt gelijkheid) -* != -* > -* >= -* < -* <=

Voorbeeld

[(#TITRE|=={Chocolade}|oui) 
	Wat chocolade!
]
[(#TEXTE|strlen|>{200}|oui) 
	Deze tekst is langer dan 200 tekens!
]
[(#TITRE|=={Chocolade}) Wat chocolade!] zou, als de test als waar wordt geëvalueerd "1 Some chocolate!" tonen (aangezien 1 de {true} waarde is in PHP). Maar door toevoeging van het filter |oui (Frans voor ja) wordt het resultaat van de test verborgen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands