Bakens

Bakens (in het Frans "balises") worden het meest gebruikt om inhoud weer te geven, en soms alleen maar om deze te berekenen zonder iets weer te geven (outputting). Dergelijke inhoud kan afkomstig zijn van verschillende bronnen:

  • De eigen omgeving van het skelet, d.w.z. enkele parameters die aan het skelet zijn doorgegeven, bekend als de compilatiecontext.
  • Inhoud uit een SQL-tabel, door gebruik te maken van een lus.
  • Een andere specifieke bron. In dit geval moeten de bakens en hun acties expliciet worden aangegeven bij SPIP, terwijl de eerste 2 bronnen automatisch kunnen worden berekend.

Aangepast: 03/02/19