Filters afgeleid van PHP classes

Een minder bekende coderingstechniek maakt het mogelijk om ook een PHP-klasse methode uit te voeren. Wanneer gevraagd wordt om een filter te verwerken dat geschreven is als "x::y", zal SPIP op zoek gaan naar een "filter_x" PHP klasse met een uitvoerbare "y" methode. Als het er geen vindt, zal het zoeken naar een klasse "filtre_x_dist", en dan uiteindelijk naar een klasse "x".
[(#BAKEN|class::methode)]

Voorbeeld

Stel dat we een PHP class hebben die als volgt is gedefinieerd. Ze bevat een (recursieve) functie die faculteiten berekent (x! = x*(x-1)*(x-2)*...*3*2*1).
class Math{
 function factorial($n){
  if ($n==0) 
   return 1;
  else 
   return $n * Math::factorial($n-1);
  }
}
Deze nieuwe functie kan binnen SPIP als volgt worden opgeroepen:
[(#VAL{9}|Math::factorial)]
// resultaat is 362880

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands