Principe van plug-ins

Plugins voegen functionaliteit toe aan SPIP, het kan een set van skeletten zijn, een wijziging van de werking, het maken van nieuwe redactionele objecten.....

Ze hebben het voordeel dat je de taken kunt beheren die moeten worden uitgevoerd op het moment van hun installatie of verwijdering en dat je ze kunt activeren en deactiveren. Ze kunnen afhankelijkheden naar andere plug-ins beheren.

Alle SPIP-mappen en overschrijfbare elementen kunnen in de map van een plug-in opnieuw worden aangemaakt zoals je dat in de map "skeletten" zou doen. Het belangrijkste verschil is de aanwezigheid van een XML-bestand plugin.xml dat de plug-in beschrijft.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands