Beheer van afhankelijkheden

Plugins kunnen aangeven dat ze afhankelijk zijn van bepaalde omstandigheden om te kunnen werken. Twee attributen geven dit aan: necessite (heeft nodig) en utilise (gebruikt).
In het eerste geval is de afhankelijkheid sterk: een plugin die iets vereist (een bepaalde versie van SPIP of een plugin) kan niet worden geactiveerd als deze niet aanwezig en actief is. Er wordt een fout gegenereerd als je probeert de plugin te activeren als deze de afhankelijkheid ervan niet controleert.
In het tweede geval is de afhankelijkheid laag, de plugin kan worden geactiveerd en werkt zelfs als dat waarvan hij afhankelijk is niet aanwezig is.

Necessite

<necessite id="prefix" version="[min_versie;max_versie]" />
  • id is de prefix van de plugin, of "SPIP" in geval van afhankelijkheid van SPIP zelf,
  • version kan optioneel de minimale en/of maximale versie van een plugin vermelden. Rechte haakjes geven aan dat de aangegeven versie is inbegrepen, gewone haakjes geven aan dat de aangegeven versie niet is inbegrepen.

Utilise

Met utilise kan optionele afhankelijkheid worden aangegeven, waarbij de syntaxis dezelfde is als bij necessite.

Voorbeeld

// heeft minimaal SPIP versie 2.0 nodig
<necessite id="SPIP" version="[2.0;)" />
// werkt alleen tot en met SPIP versie 2.0
<necessite id="SPIP" version="[;2.0)" />
// heeft een versie tussen SPIP 2.0 en 2.1 (inclusief) nodig
<necessite id="SPIP" version="[2.0;2.1]" />
 
// heeft plugin spip_bonux nodig met minimale versie 1.2
<necessite id="spip_bonux" version="[1.2;]" />

Sommige plugins kunnen erop wijzen dat het mogelijk is om hun configuratie aan te passen als de CFG plugin aanwezig is (maar het is niet noodzakelijk dat de plugin werkt):

// configuratie plugin
<utilise id="cfg" version="[1.10.5;]" />

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands