Tabs definiëren

Om exec pagina’s in het privé gedeelte van tabs te voorzien, vereist dezelfde syntaxis als bij knoppen. Wel is de naam van de "parent" hier verplicht, ze komt overeen met een parameter doorgegeven in de aanroepfunctie van de tab in de exec:

<onglet id='identificatie' parent='identificatie van het tabblad'>
	<icone>pad</icone>
	<titre>taalstring</titre>
	<url>naam van de exec</url>
	<args>argumenten</args>
</onglet>

Net als bij knoppen wordt wanneer geen url wordt aangegeven de identificatie gebruikt.

Autorisaties

Net als bij de knoppen kan autorisatie worden toegepast om een tab al dan niet weer te geven.

function autoriser_identifiant_onglet_dist($faire, $type, $id, $qui, $opt) {
	return true; // ou false
}

Voorbeeld

De plugin «Champs Extras 2» voegt een tab in de configuratie bladzijde toe, op tabblad «configuration». Voici ses déclarations dans le fichier plugin.xml :

<pipeline>
	<nom>autoriser</nom>
	<inclure>inc/iextras_autoriser.php</inclure>
</pipeline>	
<onglet id='iextras' parent='configuration'>
	<icone>images/iextras-24.png</icone>
	<titre>iextras:champs_extras</titre>
</onglet>

De autorisaties staan in bestand inc/iextras_autoriser.php. Er wordt alleen weergegeven waneer de auteur "webmaster" is.

<?php
if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return;

// functie voor de pipeline
function iextras_autoriser(){}

// declaratie van de autorisaties
function autoriser_iextras_onglet_dist($faire, $type, $id, $qui, $opt) {
	return autoriser('configurer', 'iextras', $id, $qui, $opt);
}

function autoriser_iextras_configurer_dist($faire, $type, $id, $qui, $opt) {
	return autoriser('webmestre', $type, $id, $qui, $opt);
}
?>

In bestand exec/iextras.php wordt het tabblad aangeroepen. Het eerste argument is de identificatie van het gewenste tabblad, het tweede dat van de huidige tab.

echo barre_onglets("configuration", "iextras");

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands