Parameter

De "parameters" van een functie, d.w.z. wat deze bij het aanroepen ontvangt, worden beschreven in zijn declaratie. Deze declaratie kan het type van de verwachte waarde (geheel getal, array, string.....) verduidelijken, een standaardwaarde hebben en het geeft vooral de naam van de variabele aan waarin de te gebruiken parameter is opgeslagen in de functiecode. We schrijven in PHP:

Deze "naam" functie ontvangt twee "parameters" wanneer deze wordt aangeroepen, opgeslagen in de lokale variabelen $param1 en $param2 (met de standaardwaarde 0). Deze functie kan dan worden aangeroepen met 1 of 2 "argumenten":

naam('Extra'); // param2 heeft waarde 0
naam('Extra', 19);

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands