AJAX

De term AJAX, die staat voor "Asynchronous JavaScript and XML", verwijst naar een reeks technologieën die worden gebruikt om asynchrone client/server interacties te creëren.

Deze constructies, die slechts een deel van de pagina (of voldoende om een element van de pagina te reconstrueren) van de server retourneren, verminderen het volume van de te transporteren gegevens aanzienlijk en maken de toepassing vaak meer reactief in de ogen van de gebruiker.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands