Argument

De inhoud die wordt verzonden wanneer een functie wordt aangeroepen, wordt in de programmering "argument" genoemd. Functies kunnen meerdere argumenten gebruiken. De aangeleverde argumenten kunnen worden afgeleid uit berekeningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen "argumenten" (wat wordt verzonden) en "parameters" (wat de functie ontvangt). Zo vind je in PHP:

naam_van_de_functie('argument', $argument, ...);
naam_van_de_functie($x + 4, $y * 2); // 2 berekende argumenten verzonden.

En in SPIP bij bakens en filters:

#BAKEN{argument, argument, ...}
[(#BAKEN|filter{argument, argument})]

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands