spip_log

Deze functie wordt gebruikt om acties vast te leggen in de logbestanden (meestal in de map tmp/log/).

Deze functie accepteert 1 of 2 argumenten. Met één argument wordt alleen naar het spip.log bestand geschreven. Met twee argumenten schrijft het zowel naar een apart logbestand als naar spip.log.

<?php
spip_log($tableau);
spip_log($tableau, 'tweede_bestand');
spip_log("toevoeging veld $champ aan tabel $table","mijn_plugin");
?>

Wanneer een tabel wordt doorgegeven aan de logfunctie, zal SPIP de output van print_r() in het logbestand schrijven. Voor elk gevraagd bestand, in dit geval spip (standaard) en tweede_bestand, zal SPIP de inhoud van het eerste argument aanmaken of toevoegen, maar niet overal. Als het script wordt uitgevoerd vanuit het privé gedeelte, zal het schrijven naar "prive_spip.log" of naar "prive_tweede_bestand.log", anders zal het schrijven naar "spip.log" of "tweede_bestand.log".

Het configuratiebestand ecrire/inc_version.php definieert de maximale grootte van de logbestanden. Wanneer een bepaald logbestand deze vooraf bepaalde bestandsgrootte overschrijdt, wordt het hernoemd prive_spip.log.n (n zal automatisch toenemen). Het aantal van dergelijke bestanden dat kan bestaan is ook te configureren. Het is ook mogelijk om de logs te deactiveren door een van deze gespecificeerde waarden op nul in te stellen binnen het mes_options.php bestand.

$GLOBALS['nombre_de_logs'] = 4; // maximum 4 log bestanden
$GLOBALS['taille_des_logs'] = 100; // maximaal 100 KB ieder

Er is ook een _MAX_LOG constante (standaard ingesteld is op 100) die het aantal items specificeert dat elke oproep van een bepaalde pagina naar een logbestand mag schrijven. Met deze standaardinstelling zal de logfunctie, nadat 100 oproepen zijn gedaan naar spip_log() van een bepaald script, weigeren om verdere inhoud voor dat script te schrijven.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands