include_spip

De functie include_spip() voegt een PHP-bestand in. Het verschil met de normale include_once() van PHP is dat het bestand wordt gezocht in de SPIP path, dat wil zeggen in alle bekende mappen en in de zoekvolgorde die in het SPIP-pad is opgegeven. include_spip() accepteert 1 of 2 argumenten en geeft het adres van het gevonden bestand terug: -* de naam of het relatieve pad van het bestand (zonder de .php-extensie) * een vlag genaamd inclure (staandaardwaarde: true) die aangeeft of het bestand daadwerkelijk moet worden opgenomen, of dat alleen het pad van het bestand moet worden geretourneerd.
include_spip('bestandsnaam');
include_spip('map/bestandsnaam');
$address = include_spip('bestandsnaam');
$address = include_spip('bestandsnaam', false); // invoeging wordt niet uitgevoerd

Voorbeeld

Laad het functie-bestand voor "mini présentations" zodat we de functie minipres kunnen gebruiken om een foutpagina te tonen.
include_spip('inc/minipres');
echo minipres('Pech!', 'Er is een fout opgetreden!');

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands