Vooraf gedefinieerde bakens

We hebben al gezien dat we bakens kunnen gebruiken om gegevens uit de omgeving of uit een SQL-tabel te halen. Er zijn ook enkele bakens die hun eigen expliciet gedefinieerde functies hebben.

In dergelijke gevallen worden deze functies (binnen SPIP) aangegeven in het bestand ecrire/public/balises.php, of in de map ecrire/balise/.

Dit zijn enkele voorbeelden:

  • #NOM_SITE_SPIP: geeft de naam van de site weer
  • #URL_SITE_SPIP: geeft de URL van de site (zonder / aan het einde)
  • #CHEMIN: geeft het pad naar een bestand #CHEMIN{javascript/jquery.js}
  • #CONFIG: maakt het mogelijk configuratiegegevens van de site op te halen (die vaak in de "spip_meta" SQL tabel zijn opgeslagen), zoals #CONFIG{version_installee}
  • #SPIP_VERSION: toont de huidige versie van SPIP
  • ...

In de volgende artikelen tonen we nog veel meer voorbeelden.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands