Vooraf gedefinieerde bakens

We hebben al gezien dat we bakens kunnen gebruiken om gegevens uit de omgeving of uit een SQL-tabel te halen. Er zijn ook enkele bakens die hun eigen expliciet gedefinieerde functies hebben. In dergelijke gevallen worden deze functies (binnen SPIP) aangegeven in het bestand ecrire/public/balises.php, of in de map ecrire/balise/. Dit zijn enkele voorbeelden: -* #NOM_SITE_SPIP: geeft de naam van de site weer -* #URL_SITE_SPIP: geeft de URL van de site (zonder / aan het einde) -* #CHEMIN: geeft het pad naar een bestand #CHEMIN{javascript/jquery.js} -* #CONFIG: maakt het mogelijk configuratiegegevens van de site op te halen (die vaak in de "spip_meta" SQL tabel zijn opgeslagen), zoals #CONFIG{version_installee} -* #SPIP_VERSION: toont de huidige versie van SPIP -* ... In de volgende artikelen tonen we nog veel meer voorbeelden.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands