Vereenvoudigde voorwaarden

Een voorwaarde kan soms vereenvoudigd worden geschreven: {voorwaarde}. In zo’n geval vertaalt SPIP dit in {voorwaarde=#VOORWAARDE} (tenzij voor deze voorwaarde een speciale functie werd gedefinieerd in ecrire/public/criteres.php).
<BOUCLEx(TABEL){voorwaarde}>...

Voorbeeld

<BOUCLE_art(ARTICLES){id_article}>...
In dit voorbeeld maakt {id_article} de selectie {id_article=#ID_ARTICLE}. Net als bij ieder SPIP baken wordt #ID_ARTICLE opgehaald, indien bestaand, uit de dichtstbijzijnde omhullende lus, en anders wordt ze uit de omgevingsvariabelen gehaald alsof geschreven stond: #ENV{id_article}.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands