Tabelstructuren declareren

In sommige gevallen, met name voor plugins die tabellen aan de database toevoegen, of kolommen aan een tabel, is het noodzakelijk om de SQL-structuur van de tabel te declareren, omdat SPIP aan de hand van deze declaratie de query opbouwt om tabellen te maken of bij te werken.

SPIP zal dan proberen de declaratie aan te passen aan de gebruikte datamanager, door enkele MySQL-specifieke gegevens te converteren.

Dus, als je een tabel met "auto-increment" op de primaire sleutel op dezelfde manier als SPIP declareert (zoals in ecrire/base/serial.php en ecrire/base/auxiliaires.php met behulp van de specifieke pipeline declarer_tables_principales en declarer_tables_auxiliaires), zal SPIP de "auto-increment" vertalen om rekening te houden bij het gebruik van PostGres of SQLite.

Ook een voor MySQL specifieke "ENUM"-veldverklaring blijft functioneel onder PostGres of SQLite. Het tegenovergestelde is niet waar (specifieke PostGres-declaraties worden niet begrepen door de andere).

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, Español, français, Nederlands