Aanpassen en installeren van tabellen

Wanneer SPIP wordt geïnstalleerd, gebruikt het functies om de tabellen te installeren of bij te werken. Plugins kunnen deze functies ook gebruiken in hun installatiebestand.

Deze functies worden gedeclareerd in het bestand ecrire/base/create.php

Tabellen aanmaken

De functie creer_base($connect='') crée les tables manquantes dans la base de données dont le fichier de connexion est donné par $connect. Par défaut, la connexion principale.

Cette fonction crée les tables manquantes (il faut évidemment qu’elles aient été déclarées), mais ne va rien modifier sur une table existante. Si la table est déclarée en tant que table principale (et non auxiliaire), et si la clé primaire est un entier, alors SPIP affectera automatiquement un type ’auto-increment’ à cette clé primaire.

Tabellen aanpassen

De functie maj_tables($tables, $connect='') past bestaande tabellen aan. De functie zal alleen de ontbrekende velden aanmaken; er worden geen velden verwijderd. De naam van de tabel (string) of tabellen (array) moet aan de functie worden doorgegeven. Ook hier kun je een ander verbindingsbestand opgeven dan de hoofddatabase.

Als een bij te werken tabel niet bestaat, wordt deze gemaakt volgens hetzelfde principe als create_base() voor de "auto-increment".

Voorbeeld

include_spip('base/create');
creer_base();
maj_tables('spip_rubriques');
maj_tables(array('spip_rubriques','spip_articles'));

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands