De CSS en JavaScript caches

De "Compresseur" extensie in SPIP wordt gebruikt om de divers CSS en Javascript elementen te comprimeren om het aantal serveraanroepen een de afmeting van de gegenereerde bestanden te beperken.

Deze compressie is standaard actief in het privé gedeelte en kan worden uitgeschakeld met de constante _INTERDIRE_COMPACTE_HEAD_ECRIRE.

define('_INTERDIRE_COMPACTE_HEAD_ECRIRE', true);

Deze compressie kan in de configuratie ook voor de publieke site worden geactiveerd. SPIP zal een gecomprimeerd CSS bestand maken voor ieder media type (screen, print...) en een gecomprimeerd JavaScript bestand voor alle in de HEAD van de HTML pagina gedefinieerde bestanden.

Deze bestanden worden gecached in local/cache-js/ en local/cache-css/. Deze caches worden herberekend op het moment dat de parameter var_mode=recalcul in de URL wordt doorgegeven.

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands