Cache van plugins

Voor specifieke plugins worden ook cache-bestanden gemaakt in map tmp/ of in map tmp/cache/.

Cache met bestanden paquet.xml of plugin_xml

Het resultaat van de analyse van de verschillende package.xml (of plugin.xml) bestanden wordt gecached in het bestand tmp/plugin_xml_cache.gz.

Dit bestand wordt opnieuw aangemaakt bij het schrijven van de lijst van actieve plugins via de functie ecrire_plugin_actifs() die de functie plugins_get_infos_dist() in bestand écrrire/plugins/get_infos.php aanroept en het herstel van informatie van een plugin beheert. Het bestand wordt, net als veel cachebestanden, ook verwijderd bij het bijwerken van de database structuur.

Laadbestanden van plugins

Plugins declareren bestanden met opties, functies en handelingen die moeten worden uitgevoerd bij het aanroepen van een pipeline. Alle te laden bestanden worden gecompileerd in 4 bestanden, herberekend tijdens een bezoek aan de beheerpagina van plugins ecrire/?exec=admin_plugin, het ledigen van de cache of een update van de database structuur:

  • tmp/cache/charger_plugins_chemins.php bevat de constante met de paden van de actieve plugins (bijvoorbeeld _DIR_PLUGIN_FORUM) en de toevoeging van de paden van elke plugin aan de lijst van bekende SPIP-paden (het zoekpad),
  • tmp/cache/charger_plugins_options.php bevat de lijst van te laden optie-bestanden,
  • tmp/cache/charger_plugins_fonctions.php bevat de lijst met functie-bestanden,
  • tmp/cache/charger_pipelines.php bevat de lijst van de voor iedere pipeline uit te voeren functies.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands