Processen in functie autoriser()

De standaard autorisaties in SPIP worden gedaan met bestand ecrire/inc/autoriser.php. Wanneer in SPIP gevraagd wordt om een autoriser($faire, $type) type autorisatie, gaat het op woek naar de functie die dit soort autorisaties regelt. Het zoekt in deze volgorde naar deze functies: -* autoriser_$type_$faire, -* autoriser_$type, -* autoriser_$faire, -* autoriser_defaut, -* en gaat nogmaals dezelfde lijst af, maar dan met het toevoegsel _dist.

Voorbeeld

autoriser('modifier','article',$id_article);
Dit geeft de eerstgevonden functie voor deze handeling terug, namelijk:
function autoriser_article_modifier_dist($faire, $type, $id, $qui, $opt){
...
}
Aan de functie worden dezelfde parameters doorgegeven als bij de functie autoriser(). Intern wordt $qui opgevuld met de huidge gebruiker wanneer het niet als argument in de oproep van autoriser() werd opgenomen.

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands