#REM

#REM wordt gebruikt voor het becommentariëren van de code in een skelet.

[(#REM) Dit doet niets! Het is gewoon een commentaar]

Let op: De code die binnen het baken staat, wordt wel door SPIP geïnterpreteerd, maar niets wordt weergegeven. Een filter dat in het baken wordt gevonden, wordt gewoon opgeroepen (en dat wil je misschien niet laten gebeuren):

[(#REM|filter)]
[(#REM) [(#TAG|filter)] ]

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands