#LANG

#LANG toont de taalcode van het element dat het dichtst bij het baken staat. Staat het baken #LANG in een lus, dan toont het het SQL "lang" veld van die lus. Bestaat die niet, dan geeft het de waarde van (#ENV{lang})> Geeft dat ook geen resultaat, dan wordt de hoofdtaal van de site weergegeven (#CONFIG{langue_site}).

#LANG* kan worden gebruikt om uitsluitend de taal van de lus of de omgeving weer te geven. Is dit niet gedefinieerd, dan geeft het baken niets terug (dus ook niet de hoofdtaal van de site).

Voorbeeld

Definieer de taal in de HTML tag voor de pagian:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="#LANG" lang="#LANG" dir="#LANG_DIR">

Definieer de taal in een RSS feed (een voorbeeld uit squelettes-dist/backend.html):

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel[ xml:lang="(#LANG)"]>
	<title>[(#NOM_SITE_SPIP|texte_backend)]</title>
	...
	<language>#LANG</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	...
</channel>
</rss>

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands