Declareren van expliciete koppelingen

De koppelingen tussen tabellen worden binnen SPIP aangegeven in het bestand ecrire/public/interfaces.php. Verdere declaraties kunnen worden toegevoegd met de pipeline "declarer_tables_interfaces".

Zo’n declaratie zou er als volgt uit kunnen zien:

// stel een koppeling voor tussen rubrieken en documenten
$tables_jointures['spip_rubriques'][]= 'documents_liens';
// stel een koppeling voor tussen artikelen en auteurs, met een specifieke vermelding van de te koppelen velden
$tables_jointures['spip_articles']['id_auteur']= 'auteurs_articles';

Dit toont de koppelingen die mogelijk zijn tussen tabellen. Wanneer 2 tabellen meerdere velden kunnen hebben om ze met elkaar te verbinden, laat het bovenstaande voorbeeld zien hoe je het koppelingsveld precies kunt specificeren.

Uitzonderingen

Het is zelfs mogelijk om verbindingen te maken door niet-bestaande velden aan te roepen, zoals aangetoond door de voorwaarde als voorbeeld {titre_mot=yyy}, wat kan leiden tot een verbinding in de "spip_mots" tabel, ook al bestaat het "titre_mot" SQL veld niet in die tabel. Dit wordt gedaan zoals hieronder getoond:

$exceptions_des_jointures['titre_mot'] = array('spip_mots', 'titre');

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands