Declareren van expliciete koppelingen

De koppelingen tussen tabellen worden binnen SPIP aangegeven in het bestand ecrire/public/interfaces.php. Verdere declaraties kunnen worden toegevoegd met de pipeline "declarer_tables_interfaces". Zo’n declaratie zou er als volgt uit kunnen zien:
// stel een koppeling voor tussen rubrieken en documenten
$tables_jointures['spip_rubriques'][]= 'documents_liens';
// stel een koppeling voor tussen artikelen en auteurs, met een specifieke vermelding van de te koppelen velden
$tables_jointures['spip_articles']['id_auteur']= 'auteurs_articles';
Dit toont de koppelingen die mogelijk zijn tussen tabellen. Wanneer 2 tabellen meerdere velden kunnen hebben om ze met elkaar te verbinden, laat het bovenstaande voorbeeld zien hoe je het koppelingsveld precies kunt specificeren. {{{Uitzonderingen}}} Het is zelfs mogelijk om verbindingen te maken door niet-bestaande velden aan te roepen, zoals aangetoond door de voorwaarde als voorbeeld {titre_mot=yyy}, wat kan leiden tot een verbinding in de "spip_mots" tabel, ook al bestaat het "titre_mot" SQL veld niet in die tabel. Dit wordt gedaan zoals hieronder getoond:
$exceptions_des_jointures['titre_mot'] = array('spip_mots', 'titre');

Auteur hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands