Bepalen van de cache

Het bestand ecrire/public/cacher.php beheert de bestanden die in de cache staan.

De functie cacher() haalt de naam en datum van een eventueel aanwezige cache-pagina op, afhankelijk van de geboden context. Als er ook een bestandsadres wordt doorgegeven, dan wordt het cache-bestand aangemaakt.

Deze functie kan op twee manieren worden aangeroepen:

  • de eerste keer om de naam van het cachebestand te bepalen en aan te geven of er een geldige cache voor de opgevraagde pagina bestaat.
  • een tweede keer als er geen geldige cache is. De pagina wordt dan berekend met functie parametrer() en vervolgens wordt de cacher() functie aangeroepen, deze keer om de resultaten in de cache op te slaan.
// Deze functie wordt tweemaal gebruikt
$cacher = charger_fonction('cacher', 'public');
// De laatste vier parameters worden door de functie aangepast:
// locatie, geldigheid, en indien geldig, inhoud & leeftijd
$res = $cacher($GLOBALS['context'], $gebruik_cache, $pad_naar_cache, $pagina, $laatst_aangepast);

Auteur hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 12/03/23

Vertalingen: English, français, Nederlands